Մուտք

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ի՞ՆՉ Է «CAR ASSISTANT» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ավտոտրանսպորտային միջոցի շահագործման ընթացքում Երևան քաղաքում և Երևան քաղաքից 20 կմ շառավիղն ընդգրկող տարածքներում պատահար տեղի ունենալու դեպքում «CAR ASSISTANT» ծրագրի շրջանակներում տրամադրվում են հետևյալ ծառայությունները ՝

- Շարժական վուլկանացման ծառայություն /անվադողերի վերանորոգում/,

- Մարտկոցի կցասնուցման ծառայություն,

- Էվակուատորի ծառայություն,

- Ապահովագրության հետ կապված ցանկացած խորհրդատվություն 24/7 ռեժիմով,

- Ապահովագրական հատուցման ստացում՝ առանց Ապահովագրողի գրասենյակ այցելելու,

Ինչպես նաև

- Ավտոտրանսպորտային միջոցի վարորդի դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն: 

 

ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ «CAR ASSISTANT» ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

«CAR ASSISTANT» ապահովագրության պայմանագիր կարող են ձեռք բերել.

- Հաշվառված ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատերերը,

- Ավտոտրանսպորտային միջոցի վարձակալները,

- Վարելու միջոցով ավտոտրանսպորտային միջոցներ ներմուծողները:

 

Ի՞ՆՉ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

«Նաիրի Ինշուրանս»-ն առաջարկում է պաշտպանություն ապահովագրական պատահարի արդյունքում առաջացած հետևյալ իրադարձությունների ի հայտ գալու դեպքում.

- Աշխատունակության ժամանակավոր կորուստ,          

- Աշխատունակության մշտական կորուստ,

- Մահ: