Մուտք

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ի՞ՆՉ Է «JUST CASCO» 

«JUST CASCO»ապահովագրության ծրագրով փոխհատուցվում են ՃՏՊ հետևանքով տուժած ավտոտրանսպորտային միջոցին պատճառված գույքային վնասները, որոնք գերազանցում են ԱՊՊԱ կամ այլ ապահովագրության պայմանագրերով հատուցման ենթակա գումարի առավելագույն չափը:

 

ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ «JUST CASCO» ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

«JUST CASCO» ապահովագրության պայմանագիր կարող է ձեռք բերել.

-        ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատերը,

-        ավտոտրանսպորտային միջոցի վարձակալը,

-        վարելու միջոցով ավտոտրանսպորտային միջոց ներմուծողը:

 

Ե՞ՐԲ ԵՎ Ի՞ՆՉ ՉԱՓՈՎ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

Հատուցումը տրամադրվում է ավտոտրանսպորտային միջոցին պատճառված վնասի մեծության և վնաս պատճառողի ԱՊՊԱ պայմանագրով ստացած հատուցման տարբերության չափով՝ ապահովագրական ծածկույթի սահմաններում:

Օրինակ

ՃՏՊ հետևանքով Ձեր ավտոմեքենային պատճառված վնասը կազմել է 2.800.000 ՀՀ դրամ:

ԱՊՊԱ պայմանագրով Ձեր ավտոմեքենային պատճառված վնասի դիմաց դուք կարող եք ստանալ առավելագույնը 1.800.000 ՀՀ դրամի չափով ապահովագրական հատուցում, իսկ մնացած 1.000.000 ՀՀ դրամի չափով հատուցում ստանալու լավագույն լուծումը «Նաիրի Ինշուրանս» Ապահովագրական ընկերության Just Casco պայմանագիր ունենալն է:

Հաշվի առնելով Just Casco ապահովագրական ծրագրի պահանջարկը՝ ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍԻ մասնագետները մշակել են ավելացված հնարավորություններով նոր, համակցված ծրագրեր`

1.«JUST ԱՊԿԱ» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

2.«JUST CASCO + » ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

3.«JUST CASCO PREMIUM» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

Պայմանագրի կնքում

ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԿԱՐԵԼԻ Է ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ «JUST CASCO» ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի գլխամասային գրասենյակից

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի մասնաճյուղից և գործակալական գրասենյակներից

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի ապահովագրական գործակալներից

Պատվիրելով (060) 50 00 60 շուրջօրյա հեռախոսահամարով

ՕՆԼԱՅՆ

 

Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ «JUST CASCO» ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

- ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ անձնագիրը և սոցիալական քարտը,

- ավտոմեքենայի գրանցման վկայագիրը (կամ պատճենը),

- եթե ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ կողմից հանդես է գալիս լիազորված անձ` համապատասխան

  լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիր:

 

Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ «JUST CASCO» ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են Ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար` բացառությամբ այն փաստաթղթերի, որոնցում տեղի չեն ունեցել որևէ փոփոխություններ: